Visie & Werkwijze

De maatschappij verandert in sneltreinvaart.
Onderhevig aan allerlei razendsnelle ontwikkelingen, wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om vanuit hun authentieke zelf te leven.
Vaak zwaar onder invloed van meningen, gedachten en intenties van anderen, krijgen thema’s  binnen angst, stress en trauma steeds meer de overhand.

Écht met jezelf in verbinding blijven staan, wordt door allerlei externe factoren niet eenvoudiger.
Je moet sterk in je schoenen staan om te trotseren, zonder daarbij jezelf te verliezen.

Empirische wetenschappelijke uitkomstmaten tonen aan dat dieren in staat zijn om mensen weer terug te brengen bij hun innerlijke natuur.

button_ik-wil-graag-weten-hoe

IMG_6695
Première “The Tale of Kat and Dog” New York

Dieren spreken een duidelijke taal.
Door van hun manier van communiceren te leren,  kunnen mensen zichzelf beter  verstaan of begrijpen en weer duidelijk leren spreken.
Vooral ook weer “NEE!” te durven zeggen.
Via dieren kan geleerd worden een houding en uitstraling aan te nemen die een individu op basis van zijn of haar authenticiteit past.
Dit komt onder andere zelfvertrouwen en weerbaarheid ten goede.

Het werken met honden valt onder een breed maatschappelijk thema en een steeds belangrijker wordend politiek agendapunt: Dierenwelzijn.
Praktijk voor Toegepaste Psychologie werkt met honden, met alle respect en waardigheid die daarbij hoort. Er wordt altijd onderscheid gemaakt in geschiktheid en behoefte van de hond waarmee gewerkt wordt. De hond moet passen bij de taak, doelgroep en zijn werkomgeving. De interacties die hij aangaat moeten passen bij zijn karakter.

Vanuit ethisch verantwoord besef mag daarom nooit voorbij worden gegaan aan (overheids) regels die gaan over administratie, registratie, gezondheid, huisvestiging en gedrag.

Wanneer het gaat om recreatief bezit, is een hond een volwaardig gezinslid en een verlengstuk van de lifestyle van de eigenaar.  En hierdoor gaat het vaak ook mis omdat tegenwoordig  voor elk gedrag dat een hond vertoont non-stop naar betekenis wordt  gezocht.

KernwaardenGedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd worden typeert onze werkwijze.
Een werkwijze waarbij authenticiteit, communicatie, integriteit, wijsheid, focus en effectiviteit belangrijke kernwaarden zijn.

Optimalisering van diverse leerprocessen vindt plaats door het aanbieden van ondersteunende werkvormen, doelgerichte methodieken en begeleidende activiteiten waarbij honden faciliteren.

Ieder traject is maatwerk en start met een oriënterend gesprek aan onze Praktijk.
Onze Praktijk is gevestigd in een overzichtelijke, veilige en hygiënische natuurlijke leef- en werkomgeving voor mens en dier.

button_ik-wil-vrijblijvend-kennismaken

Wij helpen heel graag!

W E E S  W E L K O M