Remedial Teaching (WRM)

In 2002 heeft Praktijk voor Toegepaste Psychologie een gespecialiseerde expertise geïmplementeerd.
Vanuit WRM*-bevoegdheid wordt specifieke begeleiding bij leer- of gedragsmoeilijkheden gegeven: met oogmerk op opleidingen binnen het verkeersonderwijs. Niet alleen een achterstand in kennis en vaardigheden op een bepaald gebied kunnen voor problemen zorgen. Ook onvoldoende zelfvertrouwen, problemen met het aanbrengen van ordening en samenhang en een kort aandachtsspanne kunnen gevolgen hebben tijdens een rij-opleiding.

“Wanneer je samenwerkt met een specifieke doelgroep, heb je te maken met specifieke behoeften”


Onze begeleiding is volledig afgestemd op de individuele hulp- of leervraag.
Met passende instructie en het gebruik van diverse materialen sluiten we aan bij individuele behoeften wanneer er sprake is van:

* Gevoelens van faalangst en/of stress
* Autismespectrumstoornis
* ADHD/ADD
* Dyslectie
* Overige gedragsstoornissenLeslokaal
Binnen onze praktijk is een apart leslokaal ingericht voor Remedial Teaching.
Voorzien van alle gemakken, vindt hier binnen een rustige en veilige omgeving volledige voorbereiding plaats op het theorie-examen bij het CBR.


Gezondheidsverklaring, Praktijklessen, Rijtest & Praktijkexamen
Het aantonen van de vereiste rijvaardigheid geschiedt door het afleggen van een theorie- en praktijkexamen bij het CBR. Voor het aantonen van de geschiktheid voor het besturen van een personenauto vult de kandidaat een gezondheidsverklaring in. Deze bestaat uit een tiental vragen met betrekking tot de gezondheidstoestand. Zodra bij het CBR een aanvraag wordt gedaan voor een kandidaat met een cognitieve stoornis, volgt er altijd een rijtest alvorens te worden toegelaten tot het praktijkexamen. Tijdens een rijtest wordt de medische geschiktheid beoordeeld: of er ondanks een bepaalde diagnose zonder problemen veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen.
In theorie is dit vrijwel altijd mogelijk!
Aanvullende praktijklessen in een lesauto, alsmede de begeleiding tijdens het Praktijkexamen biedt Praktijk voor Toegepaste Psychologie op aanvraag aan. Betiteld als “Overige diensten- Begeleiding Autorijbewijs”


button_neem-contact-op

 mobile-phone-206-15220836


*Wet Rijonderricht Motorvoertuigen