Over

“Mensen helpen om gedragspatronen bij zichzelf te ontdekken en met behoud van eigen authenticiteit sterker en met meer vertrouwen in het leven te staan, sluit feilloos aan bij mijn fascinatie voor de manier waarop mensen zichzelf gedragen ten opzichte van de sociale omgeving, anderen en in verschillende situaties en omstandigheden.

Dankbaar ben ik dat ik mijn creatieve en oplossingsgerichte manier van werken, tot uiting mag laten komen wanneer het gaat om het intergeren van Dierondersteunende Toepassingen.

Via mijn passie voor honden(gedrag) is in de loop der jaren een bijzondere manier van werken ontstaan die het mogelijk maakt om bij anderen positieve effecten op sociaal, cognitief en fysiek gebied tot stand te brengen”

Gezicht achter:
Dewi van den Bossche (1979) studeerde in 2002 af als Toegepast Psycholoog.
Persoonlijkheidsleer en Klinische Psychologie zijn haar expertise.
Binnen dit deelgebied werden diverse kopstudies gevolgd.
Haar CV is tevens rijk aan aan brede scholing op kynologisch gebied en Dierondersteunende Toepassingen.

Kynologisch Cirruculum Vitae