Opleiding Begeleider Psychosociaal Hulphond©

De interne opleiding “Begeleider Psychosociaal Hulphond©” aan onze Praktijk is een opleiding die:

– Op maat is toegesneden
– Waarbij gewerkt wordt vanuit internationale kwaliteitsstandaarden*.

Inhoud van de opleiding:
*Gedragsleer
Aan de hand van het ethogram van de hond leer je kijken naar hondengedrag in verschillende situaties en omstandigheden. Je leert vooral inzicht te krijgen in dit gedrag vanuit vanuit  zintuigelijke- en psychische belevingswereld.  En hoe je hier met je eigen gedrag op aansluit. Om de meest veilige en prettige werksituatie binnen A.A.I. te kunnen creëren. 
*Ethiek binnen Animal Assisted Interventions
Vanuit milieu-filosofische benadering en standpunten worden de verschillende relaties tussen mens- en dier belicht.
*Risicomanagement (veiligheid en hygiëne) binnen A.A.I.
Je leert werken vanuit professie waarbij het fysiek en mentaal welzijn van honden centraal staat: stressreductie toe te passen door voortdurend invloed uit te oefenen op omgevingsfactoren, een strategische hygiënische aanpak, een optimale huisvestiging en voorkomen van infectieuze ziekten. 
*Technieken binnen A.A.I.
Aan de hand van praktische voorbeelden worden de 18 technieken binnen A.A.I. belicht. Je leert onderscheid te maken in technieken die gebruikt kunnen worden en het doel waarvoor zij dienen. 
*Spel- en (creatieve) werkvormen binnen A.A.I.
Je leert hoe een bepaalde werkvorm waarbij een dier betrokken is, het beste tot zijn recht komt om anderen net daar te stimuleren waar het er toe doet. 


Evaluatie en certificering van de hond vindt na afloop van de opleiding plaats aan de hand van internationale kwaliteitsstandaarden indien de hond:

– Minimaal 18 maanden oud is, en niet ouder is dan 8 jaar
– Volledig is geënt
– Gechipt én geregistreerd is
– Preventief behandeld is tegen vlooien en/of andere parasieten en wormen
– Minimaal 6 maanden in eigendom, houderschap of bezit is van zijn begeleider.Ook aan de begeleider worden criteria gesteld. Het is immers hij die vanuit kennis, vaardigheden en houding een sleutelrol vertegenwoordigd om effectieve en veilige interacties tussen mens en dier te garanderen:

– Demonstreert en toont verantwoordelijkheid v.w.b. dierenwelzijn
– Toont grondige kennis over het dier waarmee gewerkt wordt: vooral over zijn specifieke eigenschappen. Zo herkent hij veranderingen door dat hij in staat is de lichaamstaal van zijn hond te begrijpen en hierop met zijn eigen gedrag op aan te sluiten
– Is volwassen genoeg om te participeren binnen Animal Assisted Interventions: minimaal 25 jaar oud
– Heeft door minimale afgeronde scholing op HBO-niveau een specifieke expertise en ervaring verkregen in het begeleiden van mensen


De interne opleiding is op HBO+niveau, duurt 3 dagdelen en is op individuele afspraak.

Locatie: Praktijk voor Toegepaste Psychologie, Bundersestraat 38 5012 TB  TILBURG
Kosten: Euro 725,00, inclusief studiemappen en overige lesmaterialen


button_neem-contact-op-3*Evaluatieprotocol Pet Partners®