Links

Team Psychosociaal Hulphond©:

IMG_4719

Tarieven:

Praktijk voor Toegepaste Psychologie hanteert onderstaande tarieven (incl. 21% BTW):

AA-Activiteit: EURO 60,50 per 60 minuten

AA-Therapie: EURO 90,75 per 90 minuten

AA-EducatieEURO 90,75 per 90 minuten

Overigen:

Gedragsbegeleiding/Anti Stress Programma: EURO 150,00,  90 minuten incl. verslaglegging

Dag-, weekend-, vakantieopvang: EURO 32,50 per hond/ per dag

Animal Handling TV/Film: op aanvraag

De KM-vergoeding bedraagt EURO 0,19 ct/km

Disclaimer:

Alle honden – ongeacht ras, type, soort, kruising en/of leeftijd zijn welkom.
Uiteraard mits volledig geënt*, gechipt én geregistreerd.

Buitenlandse honden alleen conform de wettelijk geldende importregels en invoereisen en dus vanaf 15 weken.

Gezondheid en welzijn zijn leidend binnen onze visie en werkwijze .
Veiligheid vloeit hier als een kernwaarde uit voort. Consumentenbewustwording hanteren wij als norm bij het verlenen van al onze diensten.
Gezondheids- en welzijnregels die zijn opgesteld door officiële, erkende instanties in Nederland zoals de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en het Minsterie van Economische zaken, nemen wij dan ook altijd mee in een afweging om bepaalde honden te weigeren.

Begin 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken een (voorlopige) lijst Hoog-Risico (HR) Honden opgesteld. Deze lijst bevat een opsomming van look-a-likes en alle kruisingen zónder erkende stamboom  en vallen onder de door het Minsterie opgestelde definitie van HR-honden:
 “Honden die bij bijten in staat zijn tot het toebrengen van bovenmatige ernstige bijtschade (dood tot gevolg, het verlies van spier en/of orgaanweefsel)”:

Akita, American Bulldog, American Pitbull Terriër, American Staffordshire Terriër, Boerboel, BullMastiff, Bull Terriër, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogo Canario, Staffhordshire Bull Terriër, Rottweiler, Tosa, Fila Brasileiro, Anatolische Herdershond, Zuid-Russische Owcharka, Kaukasische Owcharka, Pitbullachtigen ( alle kruisingen met en pitbull: pocket bully, mirco bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, regular bully, regular pitbull, XL en XXL pitbull, XL en XXL bully, Rednose Pitbull, Renose Bully) , Bully Kuta, Alano en Bandog.

Honden uit de (voorlopige) HR-lijst mét een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie Hoog-Risico hond.

Bij niet genoemde look-a-likes of kruisingen waarbij wij twijfelen over de bijtstijl, bijtintensiteit en erfelijke basis zullen wij dezelfde norm hanteren.
Bij enige twijfel zullen wij deze look-a-likes of kruisingen en/of honden op chipnummer controleren via de websites van officiële instanties als hiertoe aanleiding is. Soms moeten wij dan helaas beslissen bepaalde honden te weigeren.

Download_lijst_met_hoog-risico_honden Ministerie van Economische Zaken

Richtlijnen A.A.I.:

Honden zijn onderwerp van regels die door (overheids)instanties gehanteerd worden die nodig zijn om te voorkomen dat dieren nadelen met betrekking tot welzijn- en gezondheid ondervinden. Wetgeving m.b.t. dierenwelzijn waarin kernpunten zijn vastgesteld voor regels voor gedrag van mensen jegens dieren, en algemene normen voor de verzorging en huisvestiging van dieren.
De door ons gehanteerde richtlijnen tijdens A.A.I. stemmen altijd volledig in met (vernieuwde) wetgeving die gaan over dierenwelzijn- en gezondheid. Professionele begeleiding vindt plaats vanuit expertise in specifieke vakgebieden.

Administratie, Identificatie en Registratie:
Dieren zijn gechipt én juist geregistreerd bij een door de overheid aangewezen databank.

Gezondheid:
Conform gangbare veterinaire inzichten wordt gevaccineerd

Verzorging:
Zoönosen (overdraagbare ziekten bij dieren op mensen) worden voorkomen

Huisvesting:
Zorgdragen voor voldoende ruimte en klimaat. En het veilig vervoer van dieren.

Gedrag:
Stress-reductie

"Du Belle Bijou":

FCI Jack Russell Terriërs:
www.jack-russellterrier.nl

FCI Berger des Pyrenées:
www.pyreneeseherdershond.nl