Gedragsbegeleiding

Groei en ontwikkeling van een hond de tijd geven zoals het in de natuur bedoeld is, is voor heel veel mensen enorm moeilijk geworden door voortdurende druk van buitenaf.
Een hond wordt overladen met emotionele behoeften en overtuigingen vanuit diverse theorieen. Door deze menselijke denkpatronen kan een hond zoveel stress krijgen, dat hij houvast en veiligheid verliest. Vanuit deze onzekerheid ontstaan de meest uiteenlopende gedragsproblemen, zoals: veelvuldig trekken- en/of uitvallen aan de lijn, niet komen indien geroepen, angst- en/of agressie ten opzichte van andere honden.

Banner gedragsbegeleiding

In zijn groei naar volwassenheid (1-3 jaar) maakt iedere hond een aantal belangrijke ontwikkelingsfasen door. Tijdens deze fasen is het cruciaal om extra attent te blijven: indrukken die hij opdoet moeten fysiek en metaal bij zijn leeftijd passen om probleemgevend gedrag op latere leeftijd te voorkomen.

Onder professionele individuele begeleiding leren wij kersverse hondenbaasjes de lichaamstaal van de hond te lezen. Zonder hierbij achter ieder gedrag een verklaring te zoeken, wordt geinvesteerd in een band met je hond welke gebaseerd is op “het mag” i.p.v. “je zult en moet”. Je krijgt er automatisch gehoorzaamheid voor terug.

Regels en grenzen brengen onze eigen honden bij: een selectie van sociaal, volwassen, stabiele honden die jonge pups onder andere weerhouden van te wild en ruw spel.

Het participeren van onze eigen honden maakt deze vorm van begeleiding uniek en vooral fascinerend.

Een uitgebalanceerd socialisatieprogramma voor pups vanuit diep doorleefde kennis en ervaring

- Probleemgevend gedrag op volwassen leeftijd van je pup voorkomen
- Geschikt voor pups van 8 weken - tot +/- 6 maanden
- Maatwerk door 100% aandacht en begeleiding: op afgesproken dagen en tijden
- Op verschillende locaties  
-"Sociaal leren" temidden van sociaal volwassen en stabiele honden
- Een (honden)levenlang profijt!
button_ervaringsgericht-succesvol-bewezen

Tijdens onze gedragsbegeleiding leer je aan te  sluiten bij de psychische- en zintuigelijke belevingswereld van je hond. Je leert je hond beter begrijpen zodat gedragsproblemen op volwassen leeftijd voorkomen worden. Je leert vooral welke communicatiesignalen hij uitzend en wat hij je daarmee wil “vertellen”. En hoe je je eigen gedrag hierop kunt afstemmen.

pimdog-screen
©Animal Handling Nederland 

Het gedrag van jouw hond
kan worden ingezet om je eigen gedrag bespreekbaar te maken

Je krijgt inzicht hoe groot het belang van een stabiele, sociale context voor je hond is om hem de mogelijkheden te bieden zichzelf te ontwikkelen. En je leert hoe je handvatten kunt ontwikkelen voor een interactie tussen jou en je hond die rekening houdt met zijn de fysieke, emotionele en mentale belevingswereld.

Fysiologische stress-symptonen bij honden
Gedragsmatige stress-symptonen bij honden

 


Helaas zijn wij genoodzaakt sommige honden te weigeren:
Lijst met Hoog Risico Honden Ministerie van Economische Zaken