Gedragsbegeleiding

Door menselijke denkpatronen kan een hond zoveel stress krijgen, dat hij houvast en veiligheid verliest. Vanuit deze onzekerheid ontstaan de meest uiteenlopende gedragsproblemen.

Tijdens onze gedragsbegeleiding leer je aan te  sluiten bij de psychische- en zintuigelijke belevingswereld van je hond. Je leert je hond beter begrijpen zodat gedragsproblemen voorkomen worden.

Het gedrag van jouw hond
kan worden ingezet om je eigen gedrag bespreekbaar te maken

Je leert vooral hoe je je eigen gedrag kunt afstemmen op het gedrag van je hond.
Je krijgt inzicht hoe groot het belang van een stabiele, sociale context voor je hond is om hem de mogelijkheden te bieden zichzelf te ontwikkelen. En je leert hoe je handvatten kunt ontwikkelen voor een interactie tussen jou en je hond die rekening houdt met zijn de fysieke, emotionele en mentale belevingswereld.