Dagbesteding

Door dagbesteding aan te bieden wil Praktijk voor Toegepaste Psychologie anderen activeren en stimuleren buiten te zijn, voor dieren te zorgen en zo het leven van de natuur te voelen. Persoonlijke leerdoelen gaan o.a. over bewustwording, samenwerken en (werken met) zorg & aandacht. Wij willen graag ons steentje bijdragen aan het creëren van meer maatschappelijke betrokkenheid.  Door het doen ontwikkelingen van competenties: vanuit interactie met het ecosysteem waarin dieren zich bevinden.

Een kleine, overzichtelijke en veilige dagbesteding, waarin samen met dieren en vaste begeleiding gezorgd wordt voor een omgeving waar ontwikkeling mogelijk is


Competentieontwikkeling o.a. op het gebied van: 

Verantwoordelijkheid & Zelfstandigheid
- Zorgdragen voor verzorging 
- Zorgdragen voor optimale leef- en werkomgeving 
- Zorgvuldig, hygiënisch en met aandacht werken

Vaardigheden
- Assisteren bij voortplantingsprocessen 
- Socialiseren van (jonge) dieren 
- Het uitvoeren van publieksgerichte activiteiten

Gedrag
- Dieren correct hanteren 
- Stress bij dieren voorkomen 
- Gewenst gedrag stimuleren

In en rondom onze Praktijk zijn altijd tal van activiteiten te bedenken die bijdragen aan individuele zorgplannen, activiteitenbegeleiding, stage- of vrijetijdsbesteding.
Praktijk voor Toegepaste Psychologie stelt hierbij zorgvuldig persoonlijke begeleidingsplannen op.
Er is dagelijks volop tijd en aandacht te besteden aan onze dieren en de flora & fauna binnen de omgeving waarin zij leven.

Ben je op zoek naar een leuke stage of vrijwilligerswerk? Neem contact op.

Wij zijn een erkend leerbedrijf
sbb-beeldmerk

Werken met dieren geeft structuur: 365 dagen per jaar


button_naar-contactpagina-2


Bonsai-studio


Het bijenhuisje van de Stadsimker


Rashonden Residentie “Du Belle Bijou”


Maine Coon-  Mansion


De geitenzusjes van de kinderboerderij


De kleine grote varkentjes