Dagbesteding

Door dagbesteding aan te bieden wil Praktijk voor Toegepaste Psychologie anderen activeren en stimuleren buiten te zijn, voor dieren te zorgen en zo het leven van de natuur te voelen. Persoonlijke leerdoelen gaan o.a. over bewustwording, samenwerken en (werken met) zorg & aandacht. Wij willen graag ons steentje bijdragen aan het creëren van meer maatschappelijke betrokkenheid.  Door het doen ontwikkelingen van competenties: vanuit interactie met het ecosysteem waarin dieren zich bevinden.


Competentieontwikkeling o.a. op het gebied van: 

Verantwoordelijkheid & Zelfstandigheid
- Zorgdragen voor verzorging 
- Zorgdragen voor optimale leef- en werkomgeving 
- Zorgvuldig, hygiënisch en met aandacht werken

Vaardigheden
- Assisteren bij voortplantingsprocessen 
- Socialiseren van (jonge) dieren 
- Het uitvoeren van publieksgerichte activiteiten

Gedrag
- Dieren correct hanteren 
- Stress bij dieren voorkomen 
- Gewenst gedrag stimuleren

In en rondom onze Praktijk zijn altijd tal van activiteiten te bedenken die bijdragen aan individuele zorgplannen, activiteitenbegeleiding, stage- of vrijetijdsbesteding.
Er is dagelijks volop tijd en aandacht te besteden aan onze dieren en de flora & fauna binnen de omgeving waarin zij leven.


button_naar-contactpagina


Bonsai-studio


Het bijenhuisje van de Stadsimker


Rashonden Residentie “Du Belle Bijou”

FCI Jack Russell Terriër:

FCI Berger des Pyrenées:


sbb-beeldmerk


Maine Coon-  Mansion