Content

Tijdens Animal Handling TV/Film gaat het er om, om aan de communicatie tussen onze opdrachtsgevers en de ontvangers van de boodschap ”waarde” toe te voegen door daarvoor een geschikt dier te laten participeren.

Soms krijgt de betekenis van een dier in een productie,  veel meer waarde dan “amusement” alleen.
Door zijn inbreng is het mogelijk om diverse thema’s binnen affectieve-, sociale-, cognitieve-, educatieve en/of fysieke doelen te raken. Via zijn bijdrage krijgt hij dan een aandeel in het kunnen herkennen van emoties, vaardigheden, samenwerken en samenleven.

"Een hond is een spiegel van menselijke angsten, lusten en verbeelding. 
Door naar ze te kijken zien we ons zelf"

The Tale of Kat and Dog 
Ch. All Jacks Mad Max
en Du Belle Bijou Koosjer
in opdracht van KLM/ Amsterdam Marketing Group/ Schiphol Airport


Labrador Cooper voor ABN AMRO WTT ’18

Portfolio