Beschikbaar

Praktijk voor Toegepaste Psychologie zet tijdens A.A.-Activiteit ook een specifieke rashond in: de FCI Jack Russell Terriër uit intern fokprogramma. Wij willen anderen hierbij op een toegankelijke manier betrekken. Door vanuit specifieke persoonlijke situaties, via ons fokprogramma als aangesloten Clubfokker bij de Nederlandse Vereniging voor Jack Russell Terrier (NVJRT) , en A.A.-Activiteit zelf, een koppeling te maken aan het verhogen van de algemene kwaliteit van leven.  Voor zowel mens als dier.
Door een geschikte Psychosociaal Hulphond© beschikbaar te stellen aan een begeleider die daarmee (breed) wil gaan samenwerken.


Du Belle Bijou- FCI Jack Russell Terriers
http://www.jack-russellterrier.nl

clublogo_122x160-2


Persoonlijke kenmerken zoals het ontbreken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, kunnen sociaal isolement veroorzaken. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, het verlies van een dierbare of gezondheidsverlies zijn risicofactoren. Een situatie van sociaal isolement kan in alle lagen van de bevolking voorkomen, zoals bijvoorbeeld door (langdurige) werkloosheid.
Vanuit een persoonlijke situatie kunnen ook financiële motieven ten grondslag liggen aan individuele keuzes: niet voor iedereen is het mogelijk om een (dure) rashond aan te schaffen.Selectie Psychosociaal Hulphond©
Tijdens de selectie van de toekomstig Psychosociaal Hulphond© op de leeftijd van 6-8 weken wordt onderscheid gemaakt tussen:

De geschiktheid van de hond binnen het fokprogramma
In dit stadium wordt voor de geschiktheid binnen het fokprogramma voornamelijk gekeken naar in hoeverre een pup in potentie voldoet aan de raspunten uit de rasstandaard FCI Jack Russell Terriër. Een pup dient v.w.b. die aspecten veelbelovende kwaliteiten in bouw, exterieur en beweging te hebben. Er wordt vooral ook gelet of het karakter van de pup rastypisch is.

&

De geschiktheid van de hond om in te zetten binnen A.A.-Activiteit
Tijdens de selectie wordt vooral gekeken of een pup in potentie het juiste karakter heeft (werklust, binding met de mens). En over de basisvaardigheden beschikt (stabiliteit, herstellend vermogen) die hem in potentie tot een geschikte Psychosociaal Hulphond© zullen vormen.


Socialisatie Psychosociaal Hulphond©
De beste socialisatie wordt een hond gegeven door voortdurend alert te zijn op de verschillende ontwikkelingsfasen van het karakter. M.a.w.: om zijn mentale groei naar volwassenheid zo gunstig mogelijk te maken.
De Jack Russell Terriër heeft van nature een lage prikkeldrempel en kort beslissingsvlak. Hierdoor kan de scheidingslijn tussen on- en gewenst gedrag bij onvoldoende of verkeerde socialisatie erg klein worden.


IMG_1959

Van en met elkaar leren. Als docent,en later samen met Cato, leerlingen helpen en begeleiden op school. Sanne (25)

Om te voorkomen dat onder invloed van bepaalde mileuomstandigheden ongewenst gedrag wordt aangeleerd die zijn toekomstig veilig en verantwoord functioneren als Psychosociaal Hulphond© in de weg zouden kunnen gaan staan , wordt  bewust gekozen om de gehele socialisatieperiode intern bij  Praktijk voor Toegepaste Psychologie te laten plaatsvinden.
Gedrag dat tot na zijn groei naar volwassenheid niet wordt aangeleerd of gestimuleerd, zal zichzelf niet ontwikkelen.


Gezondheidsscreening en exterieurkeuring
Vanaf de leeftijd van 12 maanden zullen de officiële gezondheidsscreening, en kort daarna de exterieuruitslagen, leidend zijn om tot definitieve plaatsing bij een begeleider over te gaan.

Volgens het Rasspecifiek Fokreglement betekent dit:
– Vrij van Patella Luxatie
– Vrij van onderstaande erfelijke- en fokuitsluitende erfelijke oogafwijkingen, te weten Distichias, Cataract en Lensluxatie.
Voor wat betreft exterieuruitslagen:
– Minimaal 2x de kwalificatie Zeer Goed


Beschikbaar stellen Psychosociaal Hulphond©
Vanaf 12 maanden is er meer duidelijkheid over de toekomstige status als Psychosociaal Hulphond©. Des te meer omdat door diverse gedragsobservaties binnen steeds wisselende en gewijzigde situaties en omstandigheden, een steeds beter beeld is verkregen over welke taak, met welke doelgroep en binnen welke werkomgeving de hond in de toekomst het beste zou kunnen passen. Het opstellen van een persoonsprofiel voor de beste match met de nieuwe begeleider is nu dan ook pas een stuk eenvoudig.

Een inspirerende en leerzame ervaring om samen je hond van pup af aan tot stabiele huisvriend op te mogen voeden met als bonus dat je het fascinerende fokproces op verantwoorde wijze van dichtbij mee mag maken. Harjet (45)

Bij matching worden tijdens een eerste kennismakingsgesprek onder andere onderstaande formaliteiten besproken:

– Visie over het werken met de Jack Russell Terrier binnen A.A.-Activiteit/ De Jack Russell Terrier als Psychosociaal Hulphond©
– De toekomstige fokplannen met de betreffende hond
– De bereidheid en verantwoordelijkheden als Begeleider Psychosociaal Hulphond©


Social Media banners-4


Opleiding Begeleider Psychosociaal Hulphond© en certificering
Zodra er sprake is van een definitieve match wordt gestart met de interne Opleiding “Begeleider Psychosociaal Hulphond© en zal de hond  vanaf de leeftijd van 18 maanden aan de hand van internationale kwaliteitsstandaarden gecertificeerd worden.


cropped-cropped-logo-designer2.png


Momenten van intervisie
Zodra certificering heeft plaatsgevonden kan de Begeleider Psychosociaal Hulphond© zelfstandig aan het werk  gaan binnen het domein van A.A-Activiteit. Doordat de begeleider tijdens het werk met de Psychosociaal Hulphond© zowel Praktijk voor Toegepaste Psychologie als het ras Jack Russell Terriër vertegenwoordigd,  is het van belang samen een passende wijze van communicatie vast te stellen. Daarnaast blijft de Psychosociaal Hulphond© – alvorens volledig eigendomsoverdracht zal plaatsvinden- , actief binnen het fokprogramma waardoor de communicatie tussen de twee partijen van belang is.
Afspraken, waarbij samen wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van beide partijen,  worden contractueel vastgelegd.

IMG_3753
Een perfecte match met onze reeds aanwezige hond Vita.
Wat een super karakter! Jozé (56)

Beschikbaar:

 ©TV-commercial
In opdracht van Purina Deli Bakie UK & Animal Artists Holland

button_neem-contact-op-3