Wat is A.A.I

A.A.I. staat voor Animal Assisted Interventions: interventies waarbij huisdieren een rol spelen om mensen te ondersteunen of te stimuleren en zo het algemeen welzijn te handhaven en te bevorderen. Of om mensen maatschappelijk actief te laten worden.
Een interventie binnen A.A.I. kan bestaan uit een activiteit (A.A.A.), een therapie (A.A.T) of educatie (A.A.E).

Anders dan bij een A.A-Therapie en A.A-Educatie, waar interventies formeel  altijd doelgericht zijn, zijn bij A.A.-Activiteit doelstellingen niet (altijd) gepland.
AA-Activiteit is meer spontaan, en vooral gericht op welzijnsverbetering.
A.A-Therapie kan een integraal onderdeel van een specifiek behandelproces  zijn, en bedoeld om de verbetering van fysiek, sociaal en/of emotioneel functioneren te bevorderen.
A.A.Educatie kan worden ingezet door een onderwijsprofessional met gespecialiseerde expertise . Met een betrokken persoon wordt dan gewerkt aan de verbetering van het  cognitieve functioneren.


Ten grondslag aan A.A.I. ligt de wetenschappelijke benadering dat dieren grote effecten hebben op mensen. Dieren zijn duidelijk te koppelen aan menselijke behoeften.

De toepasbaarheid van A.A.I. is breed inzetbaar en altijd volop in ontwikkeling.


Animal Assisted Interventions

Schematische weergave A.A.I.
©Praktijk voor Toegepaste Psychologie

Praktijk voor Toegepaste Psychologie wil blijven investeren in herziende, innovatieve projecten die vernieuwend zijn, verdieping bieden, maar vooral ontwikkelingsgericht zijn. De aanleiding van innovatieve projecten kan vernieuwde regelgeving als aanleiding hebben.