Wat is A.A.I

A.A.I. staat voor Animal Assisted Interventions: interventies waarbij huisdieren een rol spelen om mensen te ondersteunen of te stimuleren en zo het algemeen welzijn te handhaven en te bevorderen.
Een interventie binnen A.A.I. kan bestaan uit een activiteit (A.A.A.), een therapie (A.A.T) of educatie (A.A.E).

Ten grondslag aan A.A.I. ligt de wetenschappelijke benadering dat dieren grote effecten hebben op mensen. Dieren zijn duidelijk te koppelen aan menselijke behoeften.

De toepasbaarheid van A.A.I. is breed inzetbaar en altijd volop in ontwikkeling.


Animal Assisted Interventions
Schematische weergave A.A.I.

Praktijk voor Toegepaste Psychologie wil blijven investeren in herziende, innovatieve projecten die vernieuwend zijn, verdieping bieden, maar vooral ontwikkelingsgericht zijn. De aanleiding van innovatieve projecten kan vernieuwde regelgeving als aanleiding hebben.