AA-Educatie

Binnen Praktijk voor Toegepaste Psychologie staat Animal Assisted Education voor geplande en gestructureerde mens-hond interventies. Het behelst aspecten van kennisoverdracht, vorming ,vaardigheden, attitudes en motivaties binnen ieder unieke baas-hond relatie.AA-website

praktijk-3
Uitgangspunt tijdens het overbrengen van kennis, is vooral om mensen aan te leren sluiten bij het gedrag van honden.
Een hond zend gedurende de dag allerlei communicatiesignalen uit om iets duidelijk te maken. Wordt hij niet begrepen, dan zal hij stress ervaren en hierop reageren met compensatiegedrag. Gedrag dat veelal wordt getypeerd als “probleemgedrag”, maar op  eenvoudige manier voorkomen kan worden.
Slechts door op zijn dierlijke kant te leren reflecteren.
Op basis van wederzijds vertrouwen en begrip, komt er automatische gehoorzaamheid voor terug.

"De levenskwaliteit van een hond wordt bepaald door zijn emoties, net als bij mensen. 
Vanuit deze benadering werken wij"

WAT BIEDEN WIJ?-3

√ Geeft een evenwichtige hond
Heeft positief effect binnen de relatie mens-hond
Uitgebalanceerde socialisatieprogramma’s
Voor pups vanaf 8 weken
“Probleemgevend” gedrag voorkomen
Samenwerken binnen een sociaal, volwassen en stabiele roedel

De manier waarop een hond “onze” wereld ziet, wordt gevormd door een combinatie van aangeboren gedrag en ervaringen die in de loop van het leven worden opgedaan, aangeleerd gedrag dus.

Bepaalde fasen in een hondenleven zijn van essentieel belang voor het functioneren in het dagelijks leven. Door bewust en attent te zijn op bepaalde levensfases met ieder een eigen specifieke gevoeligheid voor bepaalde ervaringen, groeit een pup op tot een stabiele hond die weet hoe hij of zij zich moet gedragen in de omgang met mens en soortgenoten.

“Een hond is vooral zichzelf: een dier dus. Hij zal nooit mens zijn”

Geen enkele hond ontwikkeld zich in een vacuüm: zijn genen treden altijd in interactie met de omgeving om uiteindelijk een specifieke hond te vormen.

Zijn omgeving speelt hierbij een hele grote rol.

Bepaalde fasen in een hondenleven zijn hierbij van zeer groot essentieel belang voor het functioneren in zijn latere leven.
Door als mens bewust en attent te zijn op deze levensfases – kan iedere hond zich vormen tot een stabiel en gelukkig dier.
Hierbij is het cruciaal te leren ontdekken hoe een hond de wereld ziet binnen die levensfases. Verschillende levensfases, die ieder een eigen specifieke mate van gevoeligheid hebben. Het onderzoek hierna toe is oefenen in empathie.
Het is vooral een zoektocht naar de zintuigelijke belevingswereld van een hond.

Groei en ontwikkeling van een hond de tijd geven zoals het in de natuur bedoeld is, is voor heel veel mensen enorm moeilijk geworden door allerlei meningen en overtuigingen van anderen. Deze gaan vaak over de manier waarop een hond zich zou moeten gedragen en hoe hierbij als mens te handelen.
Maar ook door humanisering van de hond, lijkt wederzijdse verbinding op basis van rust en harmonie steeds verder weg.

Een hond voelt emotionele disbalans feilloos aan, en zal hier dan ook altijd direct op reageren.
Alleen authentiek handelen bepaalt voor een hond wie zijn mens écht is. Een hond staat daarom vaak vooral metafoor aan persoonlijke leerprocessen.  Hij leert op fascinerende wijze, specifiek gedrag te verhalen naar situaties uit het dagelijks leven.

“Ons werk gaat niet alleen maar over honden, het gaat vooral ook over mensen"

In tegenstelling tot de visie en werkwijze binnen traditionele hondenscholen, waar vaak verwacht wordt dat een hond zich aanpast aan vreemde opvattingen over hoe hij zich zou moeten gedragen, biedt Praktijk voor Toegepaste Psychologie diverse interventies aan vanuit een meer holistische benadering.
Dit betekent onder andere dat we een hond alleen maar laten doen waar hij goed in is. Zijn mens daarachter, leren we aanpassen aan die vaardigheden.
Vorm en inhoud van ieder programma is maatwerk, en hierop dan ook volledig afgestemd. De duur van ieder programma is afhankelijk van meerdere factoren.
Onze educatieve programma’s vinden vooral plaats waar mens en dier thuis zijn: de natuur.

Het volgen van onze programma’s is effectief gebleken zodra gestart wordt op de 8 weken oude leeftijd van de pup.
Zij zijn geschikt voor kersverse hondenbaasjes met voldoende tijd en aandacht en die bereid zijn om  groei en ontwikkeling van de hond alle tijd te geven.

"Sociaal, volwassen en stabiele honden helpen op een zeer subtiele en gedetailleerde manier mee bij de opvoeding van een pup. Als mens kunnen wij dit nooit op vergelijkbare wijze"

Wij hebben zeer veel diep doorleefde ervaring met het werken met een diversiteit aan honden.
Onze eigen honden zijn hiervoor de beste reclame. Zij bekleden binnen ieder programma een waardevolle rol.
Zij geven het begrip “socialisatie” een zeer waardevolle betekenis.

Een hond is een dagdier.
Programma’s zijn dan ook uitsluitend overdag te volgen.

 

honden