Word AA-begeleider!

***Laatste update: 14 mei 2018***

Persoonlijke kenmerken zoals het ontbreken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden kunnen sociaal isolement veroorzaken. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, het verlies van een dierbare of gezondheidsverlies zijn risicofactoren. Sociaal isolement kan ook veroorzaakt worden door maatschappelijke risicofactoren, zoals bijvoorbeeld (langdurige) werkloosheid. Een situatie van sociaal isolement kan in alle lagen van de bevolking voorkomen en de gevolgen ervan kunnen groot zijn.

Animal Assisted Activities (A.A.A) zijn gericht op het verhogen van de algemene kwaliteit van leven. Activiteiten waarbij een hond betrokken is, kunnen sociale interactie vergroten en ondersteunende relaties bieden.

Praktijk voor Toegepaste Psychologie zet onder andere een specifieke rashond (Jack Russell Terrier) uit eigen fokprogramma in tijdens A.A.A en wil anderen hierbij op een toegankelijke manier betrekken. Door een geschikte hond beschikbaar te stellen aan een (toekomstig) A.A.A-begeleider die daarmee (breed) wil gaan samenwerken.

button_ik-heb-interesse

Du Belle Bijou- FCI Jack Russell Terriers