Disclaimer

Alle honden – ongeacht ras, type, soort, kruising en/of leeftijd zijn welkom.
Uiteraard mits volledig geënt*, gechipt én geregistreerd.

Buitenlandse honden alleen conform de wettelijk geldende importregels en invoereisen en dus vanaf 15 weken.

Gezondheid en welzijn zijn leidend binnen onze visie en werkwijze .
Veiligheid vloeit hier als een kernwaarde uit voort. Consumentenbewustwording hanteren wij als norm bij het verlenen van al onze diensten.
Gezondheids- en welzijnregels die zijn opgesteld door officiële, erkende instanties in Nederland zoals de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en het Minsterie van Economische zaken, nemen wij dan ook altijd mee in een afweging om bepaalde honden te weigeren.

Begin 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken een (voorlopige) lijst Hoog-Risico (HR) Honden opgesteld. Deze lijst bevat een opsomming van look-a-likes en alle kruisingen zónder erkende stamboom  en vallen onder de door het Minsterie opgestelde definitie van HR-honden:
 “Honden die bij bijten in staat zijn tot het toebrengen van bovenmatige ernstige bijtschade (dood tot gevolg, het verlies van spier en/of orgaanweefsel)”:

Akita, American Bulldog, American Pitbull Terriër, American Staffordshire Terriër, Boerboel, BullMastiff, Bull Terriër, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogo Canario, Staffhordshire Bull Terriër, Rottweiler, Tosa, Fila Brasileiro, Anatolische Herdershond, Zuid-Russische Owcharka, Kaukasische Owcharka, Pitbullachtigen ( alle kruisingen met en pitbull: pocket bully, mirco bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, regular bully, regular pitbull, XL en XXL pitbull, XL en XXL bully, Rednose Pitbull, Renose Bully) , Bully Kuta, Alano en Bandog.

Honden uit de (voorlopige) HR-lijst mét een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie Hoog-Risico hond.

Bij niet genoemde look-a-likes of kruisingen waarbij wij twijfelen over de bijtstijl, bijtintensiteit en erfelijke basis zullen wij dezelfde norm hanteren.
Bij enige twijfel zullen wij deze look-a-likes of kruisingen en/of honden op chipnummer controleren via de websites van officiële instanties als hiertoe aanleiding is. Soms moeten wij dan helaas beslissen bepaalde honden te weigeren.

Download_lijst_met_hoog-risico_honden Ministerie van Economische Zaken
(Bron: Ministerie van Economische Zaken)